Sanāksmju protokoli

Iepirkumu pirmspārbaužu darba grupas protokoli un materiāli

 

17.09.2021. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.34

22.06.2021. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.33

29.03.2021. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.32

23.12.2020. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.31

18.09.2020. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.30

10.06.2020. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.29

25.02.2020. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.28

22.10.2019. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.27 

12.12.2018. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.26

13.09.2018. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.25

28.06.2018. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.24

11.12.2017. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.23

30.08.2017. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.22

29.05.2017. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.21

28.02.2017. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.20

29.11.2016. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.19

05.09.2016. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.18

02.06.2016. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.17

24.02.2016. Darba grupas sanāksmes protokols Nr.16

 

Atbildīgo iestāžu un sadarbības iestāžu sanāksmju protokoli

2020.gada 26.novembris

2020.gada 29.janvāris (1.pielikums2.pielikums3.pielikums4.pielikums5.pielikums6.pielikums)   

2018.gada 23.novembris (1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums; 5.pielikums)

2017.gada 13.decembris (1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums; 5.pielikums; 6.pielikums)

2016.gada 7.decembris (1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums)

2015.gada 10. decembris (Izziņa; 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums; 5.pielikums; 6.pielikums)

 

Sanāksmju par ES fondu un citu Ārvalstu finanšu instrumentu jautājumiem protokoli

2014.gada 9.oktobris (Pielikums)

2014.gada 12.jūnijs (1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums)