Publikācijas un prezentācijas

 Šajā sadaļā ir apkopotas Vadošās iestādes publikācijas un prezentācijas, kā arī citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju publikācijas par Eiropas Savienības fondu jautājumiem.