Normatīvie akti

REGULA 

 

SATURS DATUMS REGULAS NR. LATVIEŠU VALODĀ ANGĻU VALODĀ
Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu 12.02.2021 2021/241