IZM: Ogres tehnikuma audzēkņiem pieejama modernizēta dienesta viesnīca

Šodien, 30.janvārī, tika atklāta atjaunotā Ogres Tehnikuma dienesta viesnīca. Modernizējot Ogres tehnikumu, tika veikta dienesta viesnīcas pārbūve, kā arī iegādāts telpām nepieciešamais aprīkojums un mēbeles. Lai nodrošinātu modernu, jaunajam izglītības saturam atbilstošu mācību vides infrastruktūru, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīciju projektu ietvaros visā Latvijā tiek veikta profesionālās izglītības iestāžu pilnveide.

Ogres tehnikumā mācās 990 audzēkņi, no kuriem vairāk nekā puse izvēlas dzīvot tehnikumam piederīgajās dienesta viesnīcās, kā arī pieaugušo izglītības programmu klausītāji. Jaunajā dienesta viesnīcā Aizupēs ir 281 gultas vieta, ieskaitot vietas personām ar kustību traucējumiem. Ogres tehnikuma audzēkņiem gultasvietas ir pieejamas arī dienesta viesnīcās Upes prospektā 18 un Jaunatnes ielā 3, Ogrē.

Projekta ietvaros paredzēts arī pārbūvēt esošo sporta zāli par multifunkcionālu halli un iegādāties aprīkojumu un sporta inventāru sporta nodarbību nodrošināšanai. Multifunkcionālās halles pārbūvi plānots pabeigt līdz 2019.gada beigām. Īstenojot projekta darbības, tiks modernizēta un pilnveidota Ogres tehnikuma infrastruktūra, sekmējot mācību vides atbilstību tautsaimniecības vajadzībām un darba tirgus prasībām un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Infrastruktūras projektu* kopējās izmaksas ir 5,5 miljoni eiro, no kuriem lielāko daļu – 4.7 miljoni eiro – sedz ERAF finansējums, bet valsts budžeta līdzfinansējums ir 825 tūkstoši eiro.

Kopumā profesionālās izglītības infrastruktūras projektos no 2007. līdz 2020. gadam tiks ieguldīti 226 miljoni eiro (27 izglītības iestādes 2007.-2013.gadā, 24 izglītības iestādes 2014.-2020.gadā). Programmas* ietvaros finansējums tiek nodrošināts profesionālās izglītības iestāžu, it īpaši profesionālās izglītības kompetences centru, infrastruktūras, t.sk. sporta un dienesta viesnīcu infrastruktūras, izveidei un sakārtošanai, mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegādei. Līdzekļi tiek ieguldīti infrastruktūras attīstībai jaunu profesionālo izglītības programmu īstenošanai prioritārajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās – mehānika un metālapstrāde; enerģētika; elektronika un automātika; mašīnzinības; datorzinātne; ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija u.c.

*SAM 8.1.3. un SAM 4.2.1.2.

 

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrijas
Struktūrfondu departaments
agnese.zarane@izm.gov.lv
tālr. 67047751