ES fondu investīcijām nozīmīgs sniegums Latvijas tautsaimniecībā 2019.gadā

Finanšu ministrija iesniegusi Ministru kabinetā informatīvo ikmēneša ziņojumu par Kohēzijas politikas ES fondu investīciju progresu līdz 2020. gada janvārim. Pērnajā gadā Latvijas tautsaimniecībā ieplūda ievērojams investīciju atbalsts.

Intensīva projektu īstenošana notika daudzās tautsaimniecības attīstībai un iedzīvotāju labklājībai svarīgās jomās. No plānošanas perioda sākuma līdz 2019. gada beigām apstiprināti 1789 projektu iesniegumi par kopējo summu 5,31 miljardi eiro (t.sk. ES fondu finansējums 3,89 miljardi eiro), kas ir 88,1% no Latvijai šajā plānošanas periodā pieejamā kopējā atbalsta.

2019. gadā investīciju realizācijas atbalstam Centrālā finanšu un līgumu aģentūra veica 618,5 miljonus eiro ES fondu maksājumus projektu īstenotājiem, kas ir gandrīz par desmito daļu vairāk kā prognozēts. Labo rezultātu var skaidrot gan ar prognozēšanas kvalitāti, gan ar finanšu disciplīnas nosacījumu ieviešanu. Vislielākie ieguldījumi bijuši izglītībā (112,5 milj. eiro), videi draudzīgā ekonomikā (82,1 milj. eiro), kā arī pētniecībā un attīstībā (71,5 milj. eiro).

Līdz pērnā gada beigām pabeigta 380 projektu īstenošana, veiksmīgi izmantojot ES fondu finansējumu 541,9 miljonu eiro apmērā. Tas ļāvis 186 711 iedzīvotājiem piedalīties veselības veicināšanas pasākumos, 14 077 personām apmeklēt pieaugušo apmācības, 2 171 daudzdzīvokļu mājsaimniecībās uzlabot enerģijas patēriņa rādītājus, rekonstruēt un modernizēt valsts un reģionālos ceļus 448 km garumā.

No pabeigtajiem projektiem kā labās prakses piemērs jāizceļ SIA “Salaspils Siltums” īstenotais projekts, kura ietvaros Salaspilī izveidota Latvijā pirmā un Austrumeiropā lielākā saules enerģijas centralizētās siltumapgādes sistēma - sešu hektāru platībā uzstādīti 1720 saules kolektori ar kopējo aktīvo laukumu 21 595 m2. Tas nesīs labumu gan iedzīvotājiem, gan videi, samazinot CO2 emisijas. Noslēgusies vairāku projektu īstenošana veselības infrastruktūras uzlabošanā: modernizētas 16 ģimenes ārstu prakšu vietas, pārbūvēts C korpuss Jelgavas pilsētas slimnīcā un atjaunotas vairāku nodaļu telpas Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”. Tāpat sasniegta virkne citu Latvijas tautsaimniecībai un iedzīvotājiem būtisku rezultātu ES fondu atbalstītajās jomās.

Esošā ES fondu plānošanas perioda (2014-2020) ieviešana joprojām rit pilnā sparā un turpināsies līdz 2023. gadam. Tikmēr, gatavojoties jaunajam plānošanas periodam, Finanšu ministrija turpina aizstāvēt Latvijas intereses ES Padomes darba grupās, kurās izskata Kohēzijas politikas regulējumu un saistītos ES daudzgadu budžeta jautājumus.

Ziņojums par ES fondu investīciju progresu pieejams ES fondu mājaslapā.

Informācijas sagatavotājs:
Madara Aldiņa
Komunikācijas departamenta vecākā eksperte
Tālr.: 67095656,
E-pasts: madara.aldina@fm.gov.lv