EM: Digitalizācija – uzņēmējdarbības inovācijas, produktivitātes un konkurētspējas pamats

Latvijā arvien palielinās inovatīvo uzņēmumu skaits. “Pēdējos gados Latvijā pieaug kopējais pētniecības un attīstības (P&A) ieguldījumu apjoms, un līdz ar to arī inovatīvo uzņēmumu īpatsvars, kas šobrīd ir nedaudz vairāk kā 30% no visiem uzņēmumiem. Būtiski vairot uzņēmumu izpratni par digitalizāciju kā uzņēmuma produktivitātes un konkurētspējas pieauguma pamatu. Šim nolūkam proaktīvi strādājam ar uzņēmumiem, lai tie apzinātos savu potenciālu attīstīt jaunus produktus, izmantojot uzlabotas tehnoloģijas. Inovācijas attīstībai ir pieejamas vairākas valsts atbalsta programmas, piemēram, Kompetences centru, Inovācijas vaučeru, Eksperimentālo iekārtu izstrādes programma,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.

“Paralēli šobrīd izvērtējam iespēju valstī konsolidēt inovācijas atbalstu vienuviet, izveidojot spēcīgu un ilgtspējīgu institūciju, kas paredzētu arī valsts budžetā finansējuma palielināšanu inovatīvu projektu atbalstam. Lai valsts rādītu priekšzīmi, esam iniciējuši aktīvāko valsts kapitālsabiedrību ciešāku sadarbību jaunu, inovatīvu starpnozaru produktu un tehnoloģiju attīstīšanai. Tiek īstenots darbs, veidojot uzņēmumu un zinātnieku sadarbības platformas jeb stratēģiskās ekosistēmas, kur kopīgi tiek definēti projekti un sadarbības aspekti,” turpina R.Aleksejenko.

Rīt, 15. februārī, Ekonomikas ministrija organizē digitalizācijas un inovācijas forumu DIG-IN, kur gan starptautiski, gan vietēja mēroga profesionāļi stāstīs par digitalizācijas potenciālu un tā ieviešanas iespējām, kā arī par inovāciju nozīmību un vērtību uzņēmumu attīstībā. Foruma norisei varēs sekot tiešraidē LMT Straumē (http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/dig-in/1037411).

Foruma nosaukums DIG-IN jeb “ROC DZIĻĀK!” aicina ik katru Latvijas uzņēmumu aktīvi iesaistīties nozares attīstībā, meklēt labākos sadarbības risinājumus un izvirzīt jaunas ambīcijas augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā, produktivitātes celšanā un efektīvā resursu pārvaldībā. Šis forums ir jauna platforma, kuras mērķis ir pulcināt vienkopus dažādu ražojošo nozaru pārstāvjus, kuru starpā veicināt kopēju izpratni par kopsadarbības iespējām, dalīties ar pieredzi un veidot vienotus mērķus izaugsmei.

Galvenajā foruma sesijā DIGitalizācija tiks diskutēts, kā arī notiks ekspertu pieredzes apmaiņa par sadarbības nozīmību nozaru starpā, digitalizācijas potenciāla veicināšanu Industrija 4.0 ietvaros, tā sniegtajām iespējām un ieguvumiem jaunu tehnoloģisko risinājumu ieviešanai uzņēmumos. Industrija 4.0 apzīmē nākotnes viedās rūpnieciskās tehnoloģijas; tās pamatā ir cilvēku, iekārtu un produktu sadarbība globālā tīklā.

Savukārt pēcpusdienas sesijas INovācijas dalībnieki varēs iepazīties ar pētījumu projektiem un tā rezultātiem astoņos Latvijas kompetences centros. Īstenotie projekti uzskatāmi apliecina to, kā sadarbība starp uzņēmējiem un zinātniekiem mazajos, vidējos un lielajos uzņēmumos sekmē jaunu inovatīvu produktu attīstību digitalizācijas un inovācijas jomā.

Vienlaikus POPUP Demo centrā foruma apmeklētāji varēs iepazīt labākos digitalizācijas un inovācijas pētījumus Latvijā. Klātesošajiem būs iespēja aplūkot izstādi un iepazīties ar kompetences centru programmas projektu radītajiem produktiem un tehnoloģiskajiem procesiem, kas vērsti uz augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, produktivitātes celšanu un efektīvu resursu pārvaldību.

Latvija šobrīd atrodas ambicioza ceļa sākumā uz Industrijas 4.0 attīstību, tāpēc Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 8 kompetences centri Latvijā, Vācijas Industrijas 4.0 platforma, kas ir pionieri digitalizācijā, un Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera DIG-IN foruma laikā parakstīs Sadarbības memorandu par kopēju sadarbību un vienotiem mērķiem digitalizācijas attīstībā.

Forums notiks Rīgā, RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6. Papildu informācija par forumu publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Forumā aicinām piedalīties arī mediju pārstāvjus, iepriekš piesakoties dalībai ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā (prese@em.gov.lv, 67013193).

Forumu organizē Ekonomikas ministrija, īstenojot iniciatīvu par digitalizācijas attīstības potenciālu Industrijas 4.0 ietvaros un inovāciju labās prakses piemēriem ES fondu kompetences centru pārvaldības projektā.

 

Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv
Web: www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv 
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem; http://www.facebook.com/ekonomikasministrija
Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija