CFLA: Ar ES fondu līdzekļiem turpinās pilnveidot ūdeņu monitoringa sistēmu

Ar Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu vairāk nekā 1,3 miljonu eiro apmērā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs turpinās ūdeņu monitoringa sistēmas attīstību.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram pieteikties KF finansējuma saņemšanai, lai īstenotu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās ES fondu programmas trešajā kārtā paredzētos pasākumus.

Programmas mērķis ir nodrošināt sabiedrību un iestādes ar savlaicīgu, kvalitatīvu un vispusīgu informāciju par vides stāvokļa izmaiņām, attīstot valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas darbību un īstenojot sistemātiskus, regulārus un mērķtiecīgus vides stāvokļa novērojumus un mērījumus. Vides monitorings šī projekta ietvaros tiks veikts vismaz 77 novērojumu vietās.

Trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā paredzēts ieguldīt 1 333 895 eiro no KF.

Atbalsts vides monitoringa un sabiedrības iesaistes veicināšanas pasākumiem paredzēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā.