CFLA: Apkopoti CFLA 2019. gada darba rezultāti

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) 2019. gada pārskatā ir apkopojusi nozīmīgāko informāciju par aģentūras paveikto aizvadītajā gadā, nodrošinot Eiropas Savienības (ES) fondu programmu praktisko ieviešanu – projektu atlasi, līgumu slēgšanu, projektu uzraudzību un izdevumu atbilstības kontroli.

CFLA direktors Mārtiņš Brencis: ”2019. gads CFLA ir bijis nozīmīgs atskaites punkts visam 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas periodam, izšķiroties jautājumam par t.s. “snieguma ietvara” ES fondu līdzekļu piešķiršanu Latvijai vairāk nekā 260 miljonu eiro apmērā. Kā jau šis apzīmējums liecina, tika vērtēts sniegums ES fondu investīcijām līdz 2018. gada nogalei - un tas bija pozitīvs. Šis sasniegums bija iespējams, pateicoties uzņēmīgiem 1700 projektu īstenotājiem, kas ieceres pārvērš realitātē, ieguldot vairāk nekā 5 miljardus eiro. Un tas varēja notikt tāpēc, ka ES fondu vadībā iesaistītās iestādes bija labi paveikušas savu darbu, padarot līdzekļus Latvijas iedzīvotājiem pieejamus. Esam pierādījuši spēju mobilizēt resursus un efektīvi pārvaldīt investīciju riskus.

2019. gadā no ES fondu līdzekļiem projektu īstenotājiem izmaksāti 618 miljonus eiro, kopumā plānošanas periodā par jau veiktajām investīcijām - 1,8 miljardi eiro, savukārt no Eiropas Komisijas Latvija saņēmusi jau 1,3 miljardus eiro. Projektu īstenošanai līdz 2019. gada beigām piešķirti 85% jeb 3,8 miljardi no kopējās 4,4 miljardu eiro ES fondu “aploksnes”.

Pastāvīgi augšupejošā tendence ES fondu e-vides jeb KPVIS izmantošanā ir sasniegusi augstāko iespējamo punktu, proti, sākot jau no projekta iesnieguma sagatavošanas, elektronisku projektu vadību izmanto visi ES fondu finansējuma saņēmēji. Tas gan nenozīmē, ka ir apstājusies digitālo iespēju pilnveidošana – ES fondu e-vides tehniskās iespējas tiek pastāvīgi pilnveidotas, tāpat arvien lielāku lomu ieņem iespēja attālināti apmeklēt CFLA organizētos seminārus vai saņemt konsultācijas.
Aizvadītajā gadā ir izstrādāta CFLA darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam. Iestādes misija nav mainījusies – turpināsim uzticami un efektīvi pārvaldīt ES fondu investīcijas Latvijas izaugsmei, taču esam salikuši jaunus uzsvarus, vēl vairāk stiprinot mūsdienīgas un laikam līdzi ejošas pieejas darba organizēšanā –kā tehnoloģisko iespēju izmantošanā, tā sadarbībā un attieksmē.

Par to, ka CFLA darbība 2019. gadā bijusi veiksmīga, liecina ne vien tiešie rezultāti ES fondu administrēšanā, bet arī saņemtie novērtējumi, piemēram, E-indekss vērtējumā klientu atbalsta nodrošināšanā ieņēma pirmo vietu 91 iestādes konkurencē, un CFLA atzīta par vienu no divām iestādēm Latvijā, kas šajā ziņā sasniegusi augstāko līmeni. Atzinīgs vērtējums saņemts arī SKDS veiktajā CFLA klientu aptaujā, kur īpaši augstu novērtētas darbinieku cilvēciskās iezīmes – godīgums un cieņpilna attieksme, kas ir būtisks un drošs pamats iestādes tālākai izaugsmei.

Pārskatā var iepazīties ar nozīmīgāko informāciju par CFLA un paveikto 2019. gadā - izpildītajiem uzdevumiem, būtiskākajām izmaiņām CFLA darbībā, CFLA budžeta izlietojumu, rezultatīvajiem rādītājiem un to sasniegšanas progresu, svarīgākajām aktualitātēm, kā arī plānoto 2020. gadā.