Informatīvi pasākumi

13
Nov

Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā

Laiks: 11:00
Vieta: Kolkas tautas namā Kolkā, Dundagas novadā
20
Nov

Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā

Laiks: 11:00
Vieta: Cesvaines kultūras namā Pils ielā 8, Cesvainē
27
Nov

Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā

Laiks: 11:00
Vieta: Rundāles multifunkcionālajā centrā Pilsrundālē 1, Rundāles novadā