Iesniegtie pārskati Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai

N.p.k.

Atbildīgais

Ziņojumi | pielikumi | prezentācijas

Pārskata
periods

1. Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2018. gada 31. decembrim

1. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita”

2. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda investīciju vadības riski un to mazināšanas pasākumi un izpilde”

31.12.2018.
2. Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2018. gada 30. septembrim

1. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita”

2. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda investīciju vadības riski un to mazināšanas pasākumi un izpilde”

Līdz 30.09.2018
3. Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2018. gada 30. jūnijam

1. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita”

2. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda investīciju vadības riski un to mazināšanas pasākumi un izpilde”

Līdz 30.06.2018.
4. Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2018. gada 31. martam

1. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita”

2. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda investīciju vadības riski un to mazināšanas pasākumi un izpilde”

Līdz 31.03.2018.
5. Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020.gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim

1. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita”

2. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda investīciju vadības riski un to mazināšanas pasākumi un izpilde”

Līdz 31.12.2017.
6. Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020.gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2017.gada 30.septembrim

1. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita”

2. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda investīciju vadības riski un to mazināšanas pasākumi un izpilde”

Līdz 30.09.2017.
7. Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020.gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2017.gada 30.jūnijam

1. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita”

2. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda investīciju vadības riski un to mazināšanas pasākumi un izpilde”

Līdz 30.06.2017. 
8. Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2017. gada 31. martam

1. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita”

 2. pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda investīciju vadības riski un to mazināšanas pasākumi un izpilde”

Līdz 31.03.2017. 
9. Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020.gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2016.gada 31.decembrim

1.pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita”

2.pielikums “Kavētie Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda investīciju Ministru kabineta noteikumi, statuss uz 05.01.2017.”

3.pielikums “Kavēta Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda investīciju Ministru kabineta noteikumu izsludināšana valsts sekretāru sanāksmē uz 05.01.2017.”

4.pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda investīciju 2017.-2019.gada specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 05.01.2017.”

5.pielikums “Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda investīciju vadības riski un to mazināšanas pasākumi un izpilde”

Līdz 31.12.2016.
10.   Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020.gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2016.gada 30.septembrim

1.pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita”

2.pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 30.09.2016.”

3.pielikums “Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 10.10.2016.”

4.pielikums “Kavēta Ministru kabineta noteikumu izsludināšana valsts sekretāru sanāksmē uz 10.10.2016.”

5.pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības riski un to mazināšanas pasākumi un izpilde”

 Līdz 30.09.2016.
11. Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2016.gada 30.jūnijam

1.pielikums “Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita”

2.pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks (statuss uz 30.06.2016)” 

3.pielikums “Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā (statuss uz 30.06.2016.)”

4.pielikums “Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības riski un to mazināšanas pasākumi un izpilde”

Līdz 30.06.2016. 
12. Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2016.gada 31.martam

1.pielikums “Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita”

2.pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks (statuss uz 05.04.2016)”

3.pielikums “Informācija par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem, kuru īstenošanas MK noteikumi netika apstiprināti martā atbilstoši sākotnēji plānotajam laika grafikam”

4.pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā noslēgtie līgumi līdz 31.03.2016.”

5.pielikums “Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības riski un to mazināšanas pasākumi un izpilde”

Līdz 31.03.2016. 
13. Finanšu ministrija

Pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim

1.pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks.”

2.pielikums “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā noslēgtie līgumi līdz 31.12.2015.”

3.pielikums “Riski specifisko atbalst mērķu/pasākumu ieviešanā”

Līdz 30.12.2015.