Ieviešanas progress

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (fondu finansējums, milj. euro) uz 30.09.2019. 

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress līdz 30.09.2019.

Fonds Pieejamais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus, atsauktus un pārtrauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem No EK saņemtie ES fondu maksājumi, EUR  uz 31.05.2019.
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķīruma
JNI  29 010 639 29 010 147 100% 29 010 147 100% 29 010 147 100% 27 183 353

93.7%

29 010 639

100.0%

ESF  638 555 428 568 289 387 89.0% 566 370 444 88.7% 566 370 444 88.7% 216 542 587 33.9% 167 412 529 26.2%
KF 1 349 414 695 1 145 328 464 84.9% 1 138 673 966 84.4% 820 117 604 60.8% 416 593 199 30.9% 355 833 342 26.4%
ERAF 2 401 252 453 2 169 848 195 90.4% 2 046 626 228 85.2% 2 024 591 203 84.3% 988 020 490 41.1% 671 874 925 28.0%
Kopā visi fondi  4 418 233 215 3 912 476 193 88.6% 3 780 680 786 85.6% 3 440 089 399 77.9% 1 648 339 630 37.3% 1 224 131 435 27.7%

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2019      
2018
2017
2016  
2015