Projekti

▼ Meklēt projektus ▼
Skatīt kartē
Lejupielādēt
Lejupielādēt
SAM / pasākuma numurs Projekta nosaukums Finansējuma saņēmējs Kopējais finansējums ES finansējums
1.1.1 Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai Valsts izglītības attīstības aģentūra 47 910 415.00 40399189.00
1.1.1 Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās. RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 32 689 124.22 27270120.71
1.1.1 Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās LATVIJAS UNIVERSITĀTE 29 741 913.23 24016601.38
1.1.1 LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana. LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 16 721 153.00 13489472.70
1.1.1 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība Atvasināta publiska persona LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS 15 320 196.00 12072166.00
1.1.1 Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā - biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas Atvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts" 14 374 349.00 10186027.00
1.1.1 Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 7 338 062.90 6237353.46
1.1.1 Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" 6 475 654.00 5208902.00
1.1.1 Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" Atvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" 6 390 000.00 5158030.00
1.1.1 Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai Valsts izglītības attīstības aģentūra 5 829 054.00 4954696.00
1
  • • •    

* - Intervences kategorijas nosaukums