ES fondu investīciju ziņojumu nodaļa

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Irita Barkāne

Nodaļas vadītāja p.i.

Koordinē vadošās iestādes ziņojumu par ES fondu investīciju progresu izstrādi un to iesniegšanu Ministru kabinetā; 2007.-2013.gada neatbilstību uzraudzība  un perioda slēgšanas darbi.; 2014-2020.gada plānošanas perioda gada īstenošanas ziņojumu izstrādes koordinēšana; ES fondu uzraudzības komiteju un apakškomiteju sekretariāta funkciju nodrošināšana.

 

67095649

Irita.Barkane@fm.gov.lv

Liene Dzelzkalēja

Vecākā eksperte  

ES fondu uzraudzības komiteju un apakškomiteju sekretariāta funkciju nodrošināšana; Ikgadējo sanāksmju ar EK organizēšanas koordinēšana.

67095530

Liene.Dzelzkaleja@fm.gov.lv

Elīna Briļa Vecākā eksperte

2007. - 2013. gada un 2014. - 2020. gada plānošanas perioda neatbilstību uzraudzības nodrošināšana; lietvedības un departamenta darba organizēšana.

 

67095643 Elina.Brila@fm.gov.lv
Astra Rūdolfa Vecākā eksperte

Koordinē, sagatavo un apkopo informāciju vadošās iestādes ziņojumiem par ES fondu investīciju progresu un to iesniegšanu Ministru kabinetā, kā arī sagatavo informāciju par ES fondu ieviešanas progresu starptautiskajām sadarbības organizācijām.

 

67083925 Astra.Rudolfa@fm.gov.lv
Artūrs Pētersons Vecākais eksperts

2014-2020.gada plānošanas perioda gada īstenošanas ziņojumu izstrādes koordinēšana; neatbilstību uzraudzības nodrošināšana.

67095474 Arturs.Petersons@fm.gov.lv