ES fondu investīciju ziņojumu nodaļa

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Svetlana Ševčenko

Nodaļas vadītāja 

Vadošās iestādes ziņojumu par ES fondu investīciju progresu izstrādes un to iesniegšanu Ministru kabinetā virsuzraudzība; 2014-2020.gada plānošanas perioda gada īstenošanas ziņojumu izstrādes virsuzraudzība; 2007-2013 un 2014-2020. gada plānošanas periodu neatbilstību virsuzraudzība; ES fondu uzraudzības komiteju un apakškomiteju sekretariāta funkciju nodrošināšana.

67095614

Svetlana.Sevcenko@fm.gov.lv
Irita Barkāne 

Vecākā eksperte

Koordinē vadošās iestādes apliecinājumu sagatavošanu, deklarācijā Eiropas Komisijai izdevumu attiecināšanas pārbaudi; 2014-2020.gada plānošanas perioda gada īstenošanas ziņojumu izstrādes koordinēšana; 2007.-2013.gada neatbilstību uzraudzība un perioda pēcuzraudzības jautājumi.

67095649

Irita.Barkane@fm.gov.lv

Liene Dzelzkalēja

Vecākā eksperte  

ES fondu uzraudzības komiteju un apakškomiteju sekretariāta funkciju nodrošināšana; Ikgadējo sanāksmju ar EK organizēšanas koordinēšana.

67095530

Liene.Dzelzkaleja@fm.gov.lv

 

Elīna Briļa Vecākā eksperte

2007. - 2013. gada un 2014. - 2020. gada plānošanas perioda neatbilstību uzraudzības nodrošināšana; lietvedības un departamenta darba organizēšana.

 

67095643 Elina.Brila@fm.gov.lv
Astra Rūdolfa Vecākā eksperte

Koordinē, sagatavo un apkopo informāciju vadošās iestādes ziņojumiem par ES fondu investīciju progresu un to iesniegšanu Ministru kabinetā, kā arī sagatavo informāciju par ES fondu ieviešanas progresu starptautiskajām sadarbības organizācijām.

 

67083925 Astra.Rudolfa@fm.gov.lv
Artūrs Pētersons Vecākais eksperts

2014-2020.gada plānošanas perioda problēmgadījumu uzraudzība, deklarācijā Eiropas Komisijai izdevumu attiecināšanas pārbaude.

67095474 Arturs.Petersons@fm.gov.lv