Eiropas Kopienas programmas un iniciatīvas

Informāciju par Eiropas Kopienas (EK) programmām Latvijā, tajā skaitā apkopotu EK programmu un iniciatīvu sarakstu skat.
 Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē par Eiropas Savienības un Latvijas dalības tajā jautājumiem