COVID-19

ES fondu finansējuma pārdale COVID-19 seku mazināšanai

Atveseļošanas un noturības mehānisms 

ES fondi 

 

Informācija par COVID-19 Finanšu ministrijas mājas lapā