Rādīt apakšizvēlni

Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms

Lai novērstu koronavīrusa pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, stimulētu Eiropas atgūšanos, kā arī aizsargātu un radītu darbavietas, Eiropas Komisija (EK) 2020. gada 28. maijā ierosināja ieviest vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu. Būtiska daļa no Eiropas atveseļošanas finansējuma tiks novirzīti Atveseļošanas un noturības mehānismam (Recovery and Resilience Facility, turpmāk – ANM) – jaunai EK centralizēti pārvaldītai budžeta programmai. Mehānisma mērķis – atbalstīt reformas un investīcijas, īpaši, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

Šāda mēroga ES atbalsta instrumenta radīšana salīdzinoši tik īsā laika posmā ir nebijis precedents. 2020. gada izskaņā ES likumdevēji panāca konceptuālu vienošanos par ANM regulējumu, kuru plānots apstiprināt Eiropas Parlamentā šī gada februāra sākumā.

Darbs pie ANM ieviešanas tiek organizēts sešos virzienos – klimata pārmaiņas un ilgtspēja, digitālā transformācija, ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma, veselība, nevienlīdzības mazināšana un likuma vara. 20% no ANM līdzekļiem pēc EK ieteikumiem plānots ieguldīt digitalizācijā, bet 37% – klimata mērķu sasniegšanā. Nevienlīdzības mazināšanai plānots novirzīt 330 miljonus eiro (20% no ANM līdzekļiem), veselības nozares projektiem - 181,5 miljonus eiro (11%), ekonomikas transformācijas un produktivitātes reformām - 165 miljonus eiro (10%), bet likuma varas stiprināšanai - 33 miljonus eiro (2%). 2% (33 miljoni eiro) no kopējiem ieguldījumiem paredzēti kultūras un mediju jomai, tos iekļaujot vairākās no ANM plāna komponentēm.

Garantēti pieejamais finansējums Latvijai ir 1,65 miljardi eiro, līdz ar to ANM plāns šobrīd sagatavots par šo summu.

Lai saņemtu ANM finansējumu, Latvijai jāsagatavo ekonomikas Atveseļošanas un noturības plāns iesniegšanai Eiropas Komisijā.

Finanšu ministrijas darba grupa ir sagatavojusi ANM plāna projektu, kas izstrādāts ņemot vērā nozaru ministriju sagatavoto prioritāro reformu un investīciju piedāvājumu, kā arī neformāli saņemto Eiropas Komisijas (EK) sākotnējo redzējumu par plāna saturu. 2021. gada 4.februārī, ANM plāna projekts tika izskatīts un atbalstīts Ministru kabinetā. Pēc apstiprināšanas valdībā plānu iesniegs Eiropas Komisijā (EK), kur eksperti vērtēs un sniegs komentārus, vai šo plānu var atzīt par atbilstošu valsts specifisko rekomendāciju izpildei un reformu virzieniem. Kritēriji un ieviešanas nosacījumi tiks izstrādāti pēc tam, kad plāns būs apstiprināts.

No 2021. gada 8. februāra līdz 9. martam ikvienam interesentam bija iespēja, iepazīstoties ar sagatavoto Latvijas ANM plāna projektu, izteikt savu viedokli un komentārus, piedaloties ANM plāna projekta sabiedriskajā apspriešanā. 

 

Turpinot darbu pie Darbības programmas un Atveseļošanas un noturības plāna pilnveides, Finanšu ministrija aicina sociālos un sadarbības partnerus, kā arī citus interesentus piedalīties atkārtotās tematiskajās diskusijās, lai pārrunātu plānotos ieguldījumus turpmākajos gados. Lai nodrošinātu pārskatāmu un savstarpēji papildinošu investīciju loģiku, šoreiz tematiskās diskusijas tiek organizēts kopā par abiem plānošanas dokumentiem, tās tematiski sadalot pa ieguldījumu jomām

Aicinām katrai tematiskajai diskusijai pieteikt dalību atsevišķi (lūgums spiest uz tabulā norādītajām hipersaitēm). Lūgums saglabāt dalības apstiprinājuma e-pastus, jo tajos būs ietverta hipersaite uz konkrēto MS teams tematisko diskusiju. Materiāli, līdz ko tie būs pieejami, tiks ievietoti Uzraudzības komitejas e-portfelī un informācija nosūtīta arī sanāksmju dalībniekiem.

Datums Laiks Atbalsta joma Diskusijas materiāli un kopsavilkumi
8. marts 10:00-12:00 Digitalizācija Saite
8. marts 13:00-15:00 Ekonomikas attīstība

Saite

8. marts 15:30-17:00 Likuma vara Saite
10. marts 9:00-11:30 Veselība Saite 
10. marts 12:00-14:30 Nevienlīdzības mazināšana Saite
12. marts 10:00-12:00
13:00-15:00
Klimats un transports Saite 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām:
• par tehniskiem jautājumiem sazināties ar Līvu Jirgensoni, tālr.: 67095599, e-pasts: Liva.Jirgensone@fm.gov.lv;
• par saturiskiem jautājumiem par darbības programmu 2021.–2027.gadam sazināties ar Annu Puksi, tālr. 67083930, Anna.Pukse@fm.gov.lv;
• par saturiskiem jautājumiem par Atveseļošanās un noturības plāna projektu sazināties ar Kristīni Ancāni, tālr. 67095482, Kristine.Ancane@fm.gov.lv.

 

Ieviešanas laika grafiks

Atveseļošanas un noturības mehānisms:

 • Finansējums pieejams laika periodam līdz 2026.gada vidum un pēc Finanšu ministrijas aplēsēm Latvijas aploksnes garantētā ES finansējuma daļa būtu aptuveni 1,65 miljardi eiro un mainīgā daļa aptuveni 0,31 miljardi eiro. Papildus Latvijai indikatīvi būtu pieejami aizdevumi vēl 2,48 miljardu eiro apmērā.
 • Finansējuma saņemšanai Latvijai nepieciešams izstrādāt Atveseļošanās un noturības plānu, kas ietver plānotās reformas un investīcijas. Plāns tiek izstrādāts sadarbībā ar Eiropas Komisiju, ciešā sasaistē ar saņemtajām Padomes rekomendācijām.
 • Katras dalībvalsts sagatavotais Atveseļošanās un noturības mehānisma plāns tiek iesniegts apstiprināšanai Eiropas Komisijā un ES Padomē.
 • Kritēriji un ieviešanas nosacījumi tiks izstrādāti 2021.gadā, pēc tam, kad plāns būs apstiprināts.
 • ANM finansējums paredzēts strukturālu reformu veicināšanai un maksājumi tiks sasaistīti ar konkrētu reformu starpposma un gala mērķu sasniegšanu, nevis par veiktajiem ieguldījumiem, kā tas ir ES struktūrfondu projektos.
 • Jaunais instruments ir ne tikai liela iespēja, bet arī liela atbildība visu izdarīt kvalitatīvi, ļoti saspringtajā grafikā, lai nezaudētu iespēju iegūt finansējumu un nodrošinātu reformu un investīciju ieguldījumu uzsākšanu jau 2021.gadā.

Finansējuma aprēķins dotācijām/grantiem tiek dalīts divās daļās:

 • Par periodu līdz 2022.gada 31.decembrim tiek piešķirti 70% no kopējā piešķīruma (ņemot vērā iepriekš noteiktu piešķīruma formulu, kurā ņemts vērā iedzīvotāju skaits, IKP uz vienu iedzīvotāju un vidējais bezdarba līmenis pēdējo 5 gadu laikā, salīdzinot ar ES vidējo rādītāju laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam);
 • Par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim būs pieejami atlikušie 30%. Galīgā maksimālā summa tiks aprēķināta līdz 2022.gada 30.jūnijam, vērtējot reālās izmaiņas IKP 2020. – 2021.gadā.
  Izdevumu attiecināmība sākas no 2020.gada 1.februāra. Lai finansējumu saņemtu, dalībvalstīm jāsagatavo Atveseļošanas un noturības plāns iesniegšanai Eiropas Komisijā.
  Par ANM finansējuma un atsevišķiem ieviešanas nosacījumiem ir panākta vienošanās ES daudzgadu budžeta ietvarā. Diskusijas par atlikušajiem ieviešanas nosacījumiem joprojām turpinās Padomē un Eiropas Parlamentā.

Turpinot 2020. gada 20.novembra sanāksmē uzsākto sadarbību ar sociālajiem un sadarbības partneriem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (ANM) sagatavošanu, 2020. gada 10., 11. un 14. decembrī notika tematiskās diskusijas par katru no sešām Atveseļošanas un noturības mehānisma komponentēm. Tās tika organizētas attālināti, izmantojot MS Teams platformu.

Sanāksmju grafiks ar hipersaitēm uz diskusiju materiāliem un diskusiju kopsavilkumiem:

Datums Laiks Komponentes nosaukums Diskusiju materiāli Kopsavilkumi pēc diskusijām
10.decembris 15:00 – 17:00 Klimata pārmaiņas un ilgtspēja Skatīt šeit Skatīt šeit
11.decembris 9:00 – 11:00 Veselība Skatīt šeit Skatīt šeit
11.decembris 11:00 – 13:00 Digitālā transformācija Skatīt šeit Skatīt šeit
11.decembris 14:00 – 16:00 Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma Skatīt šeit Skatīt šeit
14.decembris 9:00 – 11:00 Nevienlīdzības mazināšana Skatīt šeit Skatīt šeit
14.decembris 11:00 – 13:00 Likuma vara Skatīt šeit Skatīt šeit

FM prezentācija par Atveseļošanas un noturības mehānismu tematiskajā diskusijā "Klimata pārmaiņas un ilgtspēja" 10.12.2020

FM prezentācija par Atveseļošanas un noturības mehānismu tematiskajā diskusijā "Veselība" 11.12.2020

FM prezentācija par Atveseļošanas un noturības mehānismu tematiskajā diskusijā "Digitālā transformācija" 11.12.2020

FM prezentācija par Atveseļošanas un noturības mehānismu tematiskajā diskusijā "Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma" 11.12.2020

FM prezentācija par Atveseļošanas un noturības mehānismu tematiskajā diskusijā "Likuma vara" 14.12.2020

FM prezentācija par Atveseļošanas un noturības mehānismu tematiskajā diskusijā "Nevienlīdzības mazināšana" 14.12.2020