Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2019.gadā